RudykA. Artur Czapiga: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 1 out. 2014.