PRZEBINDA, G. „Sto dwadzieścia jedna Małgorzata” O tekście pierwszego polskiego przekładu Mistrza i Małgorzaty. Przegląd Rusycystyczny, n. 2, 20 jun. 2017.