Sładkiewicz Żanna. Obraz współczesnej Rosji w języku i kulturze. Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 11.