PstygaA. Wtręty rosyjskojęzyczne w relacjach polskich korespondentów zagranicznych. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 11.