WójciakM. Rosyjskie wędrówki Czesława Miłosza. Przegląd Rusycystyczny, n. 1, 13 maio 2018.