JaworskiM. Pamięć z gipsu. O kruchości tradycji i modelowaniu przeszłości-przyszłości w późnej twórczości Wiktora Pielewina. Przegląd Rusycystyczny, n. 3 (171), 26 maio 2020.