PlichtaP. Kody alchemiczne w rosyjsk im przekładzie Devotions upon Emergent Occasions Johna Donne ’a. Przegląd Rusycystyczny, n. 4, 22 mar. 2020.