FastP. spis treści 2020 nr 3. Przegląd Rusycystyczny, n. 3 (171), 26 maio 2020.