Red.Red. 2011. Spis Treści. Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (marzec). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3578.