Łucewicz, Ludmiła. 2011. O Religijnej Duchowości W Okresie Antyreligijnej Odwilży. Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (marzec). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3586.