Panas, Ksenia. 2014. Futurystyczna Technika Konstrukcji Metafory (na Przykładzie Twórczości Wielimira Chlebnikowa). Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (październik). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3621.