Kalita, Liliana. 2010. Pochowajcie Mnie Pod Podłogą Pawła Sanajewa Jako Artystyczna Ilustracja Zastępczego Zespołu Münchhausena. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (czerwiec). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3637.