Rudyk, Anna. 2014. „Artur Czapiga: Gramatyka Konfrontatywna Rosyjsko-Polska. Morfologia. Składnia Zdania Pojedynczeg”o. Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (październik). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3781.