Chłopek-LaboMarianna, i Krzysztof Korczyński. 2014. Sprawozdanie Z Międzynarodowego Seminarium Semiotycznego Текст как динамический объект. Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (październik). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3782.