Madloch, Joanna. 2006. ПредставлениетJosifa Brodskiego: Synteza Poezji I Fotografii. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3908.