Czapiga, Artur. 2006. „Metafory Odzwierzęce W Funkcji Predykatu W Języku Polskim, Rosyjskim I Angielski”m. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (styczeń). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3912.