Wójciak, Monika. 2018. Rosyjskie Wędrówki Czesława Miłosza. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (maj). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6219.