Piotrowski, Robert. 2018. WYOBRAŻENIA O ZAŚWIATACH DEMONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE BAJEK O OSZUKANYM DIABLE. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (listopad). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7249.