Red.R. (2014) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3441 (Udostępniono: 25marzec2023).