Red.R. (2011) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3577 (Udostępniono: 29listopad2022).