JegorowB. (2011) Jak uczeni tracili sowieckie obywatelstwo, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3582 (Udostępniono: 29listopad2022).