ArchangielskiA. (2011) „Oddział: co stworzyli filozofowieszesti-diesiatniki?”., Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3583 (Udostępniono: 29listopad2022).