ŁucewiczL. (2011) O religijnej duchowości w okresie antyreligijnej odwilży, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3586 (Udostępniono: 29listopad2022).