SupaW. (2011) Proza produkcyjna «szestidiesiatników» wczoraj i dziś, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3588 (Udostępniono: 27listopad2022).