BiełobrowcewaI. (2011) Wasilij Aksionow w Estonii, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3589 (Udostępniono: 29listopad2022).