SałajczykJ. (2011) Borys Bałter — zapomniany «szestidiesiatnik», Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3591 (Udostępniono: 29listopad2022).