PanasK. (2014) Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa), Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3621 (Udostępniono: 24marzec2023).