FastP. (2014) O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego «Я сижу у окна…», Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3623 (Udostępniono: 25marzec2023).