Scheller-BoltzD. (2014) „O świadomości płciowej w języku niemieckim, rosyjskim i polski”m, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3626 (Udostępniono: 24marzec2023).