MilczarekM. (2014) Nadzieja w dialogu, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3628 (Udostępniono: 26marzec2023).