Red.R. (2014) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3631 (Udostępniono: 24marzec2023).