PomorskaV. (2010) Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego), Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3635 (Udostępniono: 26marzec2023).