KalitaL. (2010) Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3637 (Udostępniono: 26marzec2023).