CzpigaZ. (2010) „Rosyjskie modele zdań za znaczeniem żalu w kon frontacji z językiem polskim ”., Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3638 (Udostępniono: 26marzec2023).