JanikowskiP. i Krzemińska-KrzywdaJ. (2010) O postrzeganiu zawodu tłumacza przez studentów filologii rosyjskiej i studentów innych fi lologii, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3640 (Udostępniono: 26marzec2023).