Red.R. (2010) Recenzje, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3641 (Udostępniono: 29marzec2023).