Red.R. (2010) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3643 (Udostępniono: 26marzec2023).