CzapigaA. (2006) „Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielski”m, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3912 (Udostępniono: 26marzec2023).