red. red. (1) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4643 (Udostępniono: 5sierpień2021).