Przebinda, G. (2017) „«Sto dwadzieścia jedna Małgorzata» O tekście pierwszego polskiego przekładu Mistrza i Małgorzaty”., Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5119 (Udostępniono: 3czerwiec2020).