Red.R. (1) strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5504 (Udostępniono: 27listopad2022).