WójciakM. (2018) Rosyjskie wędrówki Czesława Miłosza, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6219 (Udostępniono: 28marzec2023).