TurK. (2018) List do Redakcji, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6314 (Udostępniono: 29marzec2023).