Red.R. (1) strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6981 (Udostępniono: 21kwiecień2024).