Red.R. (1) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6985 (Udostępniono: 20kwiecień2024).