JaworskiM. (2020) „Pamięć z gipsu. O kruchości tradycji i modelowaniu przeszłości-przyszłości w późnej twórczości Wiktora Pielewin”a, Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). doi: 10.31261/pr.7894.