PlichtaP. (2020) Kody alchemiczne w rosyjsk im przekładzie Devotions upon Emergent Occasions Johna Donne ’a, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8618 (Udostępniono: 26marzec2023).