FastP. (2020) spis treści 2020 nr 3, Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/9077 (Udostępniono: 1grudzień2022).