[1]
IwanowaN., Odchodząca generacja — coś więcej niż generacja, PR, nr 2, mar. 2011.