[1]
SupaW., Proza produkcyjna «szestidiesiatników» wczoraj i dziś, PR, nr 2, mar. 2011.